Konjiki no Moji Tsukai (LN)

By TOMOTO Sui,十本 スイ

Konjiki no Moji Tsukai (LN) Volume 3 illustrations

Konjiki no Moji Tsukai (LN) Volume 3 illustrations

Konjiki no Word Master: Volume 03 Illustrations