Ongoing

Bu ni Mi wo Sasagete Hyaku to Yonen. Elf de Yarinaosu Musha Shugyou (LN) Akashi Kakkaku

Table of Contents

Volume 2