Ongoing

Commushou no Ore ga, Koushou Skill ni Zenfurishite Tenseishita Kekka (LN) Touwa Akatsuki,とーわ,朱月十話