Ongoing

Saiunkoku Monogatari: Kouryou no Yume Yukino Sai

GAIDEN 4 Side stories of Saiunkoku Monogatari Contains: 鈴蘭の咲く頃に (“Suzuran no Saku Koro ni”: In the Lily of the Valley Season, originally published June 2007 in The Beans vol 9) 空 の青、風の呼ぶ声 (“Sora no Ao, Kaze no Yobu Koe”: Blue of the Sky, the Voice of Wind Calling, originally published August 2008 in The Beans vol 11) 千一夜[書き下ろし] (“Sen-ichiya [Kakioroshi]”: Thousand and One Nights [You Write, Lowering], new material) 千 一夜そのあとに[書き下ろしショート] (“Sen一ichi Sono Ato ni [Kakioroshi Shooto]”: 1001 Night After That [You Write, Lowering & Short Circuiting], omake)